Jaarrekening in Dordrecht

Een jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een bedrijf. De jaarrekening bestaat uit een balans, een resultatenrekening of winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar, een toelichting op beide, het kasstroomoverzicht en in bepaalde gevallen een accountantsverklaring. Meestal wordt de jaarrekening opgenomen in het jaarverslag en daarmee bekendgemaakt. Het opstellen van een jaarrekening behoort tot de kerntaken van een accountant. Uw accountant in Dordrecht; 0900 Accountant kan dan ook uw jaarrekening voor u opstellen.

Opstellen van uw jaarrekening

De jaarrekening is voor ondernemers een zeer belangrijk document; het geeft immers een overzicht van de financiële gesteldheid van uw bedrijf. Ook andere partijen hebben belang bij uw jaarrekening. Zo willen banken en andere vermogensverschaffers graag weten hoe het bedrijf zich ontwikkelt en hoe de vermogenspositie is. De fiscus wil weten over welk bedrag belasting moet worden geheven. Leveranciers willen graag inzicht hebben in uw kredietwaardigheid. Deze belanghebbenden moeten erop kunnen vertrouwen dat uw jaarrekening een juist en getrouw beeld geeft van de werkelijkheid. Kies daarom in Dordrecht en in de omgeving van Dordrecht voor de deskundigheid en betrouwbaarheid van ons accountantskantoor. Het opstellen van uw jaarrekening kunt u in Dordrecht met een gerust hart aan ons overlaten.